A
A
A
 

 

4 maja 2015

Przedłużenie realizacji projektu in2in

Na wniosek IETU w dniu 28 kwietnia 2015 między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie a Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych został podpisany aneks nr POIG.02.03.00-00-033/10-06 do umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych”.

Na mocy aneksu realizacja projektu in2in będzie przedłużona o dziewięć miesięcy a termin zakończenia przedsięwzięcia przesunięty jest z 31 grudnia 2014 na 30 września 2015.

Zwiększony został także całkowity koszt realizacji projektu z kwoty 8 489 230,00 PLN do kwoty 9 057 494,67 PLN, tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wzrosło z kwoty 6 453 370,00 PLN do kwoty 6 949 090,00 PLN.