A
A
A
 

 

2 września 2015

Targi HydroSilesia, MELIORACJE i EkoMiasto 2015

 ,

0

W dniach 8-9 października 2015 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu, odbędą się Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia, Targi Melioracji i Urządzeń Wodnych, Infrastruktury i Urządzeń Przeciwpowodziowych MELIORACJE oraz Targi Gospodarki Komunalnej EkoMiasto. Podczas dwóch dni targowych wystawcy i goście będą mieli okazję do nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń i poglądów w gronie fachowców zainteresowanych innowacyjnymi technologiami w branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz odpadowej. Oprócz ekspozycji na stoiskach przewidziane są także konferencje i seminaria, które mają na celu popularyzację wiedzy i propagowanie nowoczesnych technologii wspierających gospodarkę komunalną terenów zurbanizowanych oraz ochronę zasobów wodnych a także systemów zapewniających bezpieczeństwo dostaw i poprawę jakości wody.

Więcej informacji o Targach na stronach:
www.exposilesia.pl, www.melioracje.pl, www.ekomiasto.pl

Zapraszamy na Targi HydroSilesia, MELIORACJE i EkoMiasto 2015

 ,