A
A
A
 

 

in2in na konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

12 października 2015

in2in na konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

Kolejna, IX edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych była okazją do promocji projektu in2in.

W czasie sesji tematycznej Charakterystyka Terenu – Rozpoznawanie i Monitoring jeden z produktów projektu - System HRA2 został przedstawiony, przez dr hab. inż. Eleonorę Wcisło i Macieja Rzychonia z IETU, jako informatyczne narzędzie analizy ryzyka zdrowotnego wspomagające zarządzanie terenami zdegradowanymi chemicznie.
Informacja o rezultatach projektu in2in  została przekazana uczestnikom konferencji także w materiałach konferencyjnych zawierających m.in. ulotki Warsztat ICT Naukowca i System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza, System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym oraz broszurę projektu Wdrażamy i tworzymy innowacje.

Konferencja od ośmiu lat organizowana jest przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć i wyników prac naukowo-badawczych, praktycznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspierających zrównoważony rozwój terenów zdegradowanych. Tegoroczna odbyła się w dniach 6-8 października 2015 w Chorzowie a jej tematem przewodnim było przekształcanie terenów zdegradowanych w przestrzeń publiczną.

Więcej informacji o konferencji www.revitare-conf.pl

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, Chorzów, 6-8 października 2015IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, Chorzów, 6-8 października 2015IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, Chorzów, 6-8 października 2015