A
A
A
 

 

10 lutego 2011

Pierwsze przygotowania

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na modernizację pomieszczeń dla Zespołu Systemów Informatycznych, klastra obliczeniowego, serwerowni oraz sali wideokonferencyjnej.

Dla Zespołu Systemów Informatycznych, klastra oraz serwerowni zostaną zaadaptowane pomieszczenia dawnego laboratorium. Niezwykle ważna jest modernizacja pomieszczenia serwerowni, która musi zapewnić ciągłą pracę systemu teleinformatycznego w IETU. Wszyscy ciekawi jesteśmy liftingu sali seminaryjnej, w której po zmianie wystroju zostanie zamontowany nowoczesny system do prowadzenia wideokonferencji.

Zakończono inwentaryzację. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie projektu modernizacji i aranżacji pomieszczeń.