A
A
A
 

 

Jacek Długosz kierownik zadania 2 – Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług

Wanda Jarosz – kierownik podzadania 2.2 – Zdalna edukacja, opracowanie merytoryczne szkolenia „Jak chronić dzieci przed ołowiem i kadmem?”

Elżbieta Kulka – opracowanie merytoryczne szkolenia „Jak chronić dzieci przed ołowiem i kadmem?”

Eleonora Wcisło – opracowanie merytoryczne szkolenia „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”

Anicenta Bubak – opracowanie merytoryczne szkolenia „Ocena ryzyka zdrowotnego w ocenach oddziaływania na zdrowie”

Joanna Piasecka – opracowanie merytoryczne szkolenia „Gleby a działalność człowieka”

Grzegorz Fronc – integracja systemu platformy e-learningowej z portalem internetowym, uruchomienie pilotażowego e-szkolenia

Michał Szot – programista (integracja z portalem internetowym)