A
A
A
 

 

Cel główny projektu

Celem projektu jest wdrożenie w IETU zaawansowanej infrastruktury, aplikacji i usług ICT, wytworzonych przy użyciu technologii społeczeństwa informacyjnego, umożliwiających prowadzenie nowoczesnych badań na poziomie odpowiadającym normom światowym i europejskim oraz wprowadzenie wypracowanych rozwiązań zarządzania środowiskiem do gospodarki i administracji publicznej.

Cele szczegółowe

  • utworzenie specjalistycznych baz danych,
  • przebudowa oprogramowania (zaawansowane aplikacje zarządzania zasobami środowiska),
  • uruchomienie systemów świadczenia zaawansowanych usług informacyjnych (systemy komunikacji i edukacji),
  • zwiększenie bezpieczeństwa sieci komputerowej.