A
A
A
 

 

Rezultaty

Wdrożenie w IETU zaawansowanej infrastruktury informatycznej wraz z rozbudową systemu bazodanowego i zastosowaniem zaawansowanych aplikacji oraz usług teleinformatycznych pozwoli na stworzenie unikalnego warsztatu generowania wiedzy i narzędzi w zakresie zarządzania zasobami środowiska oraz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

IETU jako główny beneficjent projektu wzmocni swój potencjał infrastrukturalny i ludzki służący prowadzeniu badań naukowych oraz świadczeniu specjalistycznych usług dla sektora publicznego i rynkowego.

WARSZTAT ICT NAUKOWCA

SYSTEM IDENTYFIKACJI NAPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ SINZaP2

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZDROWOTNYM HRA2