A
A
A
 

 

Zadania projektu

Zadanie 1. Utworzenie i udostępnienie baz danych

  • Podzadanie 1.1 Tematyczna biblioteka cyfrowa

  • Podzadanie 1.2 Kompleksowe dane przestrzenne o środowisku

  • Podzadanie 1.3 Bezpieczeństwo danych

Zadanie 2. Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług

  • Podzadanie 2.1 Wideokonferencje

  • Podzadanie 2.2 Zdalna edukacja

  • Podzadanie 2.3 Przebudowa systemu SINZAP

  • Podzadanie 2.4 Przebudowa systemu HRA

Zadanie 3. Koordynacja i zarządzanie projektem

  • Podzadanie 3.1 Biuro projektu

  • Podzadanie 3.2 Promocja projektu

Kamienie milowe

Termin

Przeprowadzenie pilotażowej wideo-konferencji ✔

Grudzień 2011

Opracowanie prototypu systemu HRA 2 ✔

Czerwiec 2012

Udostępnienie systemu biblioteki cyfrowej w portalu internetowym ✔

Październik 2012

Przeprowadzenie pilotażowego e-szkolenia ✔

Październik 2012

Opracowanie ogólnego projektu systemu SINZaP 2 ✔

Październik 2012

Uruchomienie Geoportalu ✔

Grudzień 2012

Wdrożenie końcowej wersji systemu HRA 2 ✔

Wrzesień 2014

Wdrożenie końcowej wersji systemu SINZaP 2 ✔

Październik 2014

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PROJEKTU in2in - ZADANIA